Dar din dar se face rai – poveste, partea a doua

Continuarea povestii.  Daca vrei sa citesti inceputul povestii apasa aici

………………………………….

Domnul Castravete plecӑ mai departe.
A ajuns la casa domnului Ceapӑ, ciocӑni la ușӑ: cioc, cioc și a așteptӑ.
In ușӑ apӑru doamna Ceapa. Mirosea atât de tare a ceapӑ ȋn casӑ, ȋncât ochii domnului Castravete au ȋnceput sӑ-i lӑcrimeze.
-Ce dorești domnule Castravete ? și de ce plângi? ȋntrebӑ doamna Ceapӑ , evident, cu o voce la fel de usturӑtoare percum ceapa.

castravete 36
Domnului Castravete ȋi fu rușine sӑ spunӑ cӑ plânge din cauza mirosului de ceapӑ, așa cӑ evitӑ rӑspunsul și ȋntrebӑ și el:
-Nu vӑ supӑraţi, sper cӑ nu va deranjez la ora asta. Am venit sӑ vӑ aduc un castravete și sӑ-i invit pe copiii dumneavoastrӑ la o petrecere duminicӑ la mine casӑ. Copiii vor mânca și se vor juca ȋmpreunӑ cu alţi copii din sat.
Doamana Ceapa mulţumi pentru castravete, deșii nu știa nici ea cum se mӑnâncӑ castraveţii și spuse cӑ se va gândi și ȋl va anunţa dacӑ vin copiii ei.
Domnului Castravete era dezamӑgit și lacrimi ȋi umplurӑ ochii, de datӑ asta nu plângea din cauza cepii ci de supӑrare.
Mergea spre casӑ, renunţase la planurile sale. Floricica din pӑlӑrie plângea și ea scuturându-și petalele.
Soarele s-a ascuns si el dupӑ un nor și era și el supӑrat.
Cum mergea așa el se ȋntâlni cu un grup de copii. Copii ȋl vӑzurӑ trist și-l ȋntrebarӑ de ce este supӑrat.

castravete 27

El le povesti despre doamnele Vânatӑ și Ceapӑ, despre domnii Morcov și Ardei iute.
Toti copiii au zis cӑ ei vor sӑ vinӑ ȋn vizita la el acasa duminicӑ și cӑ vor cere pӑrintilor sӑ-i lase.
Fericit, domnului Castravete dӑrui copiilor toţi castraveţii pe care-i avea la el. Copii au luat castravetii și au mulţumit.

castravete 48
Fetiţa Roșie l-a luat de mânӑ și a spus:
-Eu vreau sӑ te duc la mine acasӑ, la mama mea.

castravete 39
Copii l-au ȋnconjurat pe domnul Castravete și au plecat cu toţii spre casa doamnei Roși.
Auzind galagia și râsetele copiilor, doamna Roșie, a deschis ușa casei. Ea era ȋmbujoratӑ la faţӑ și foarte veselӑ.
– Bine aţi venit pe la noi domnule Castravete! spuse ea.
L-a invitat ȋn casӑ, ea tocmai fӑcea mâncare.
Domnul Castravete salutӑ pe doamna Roșie și intrӑ ȋn casӑ.
El ȋi spuse și ei ca venit sӑ-i aducӑ ȋn dar un castravete și sӑ-i invite pe copii ei și pe ea, la o petrecere duminicӑ la el casӑ.
Doamna Roșie vӑzând cât de mult ȋși dorea fica ei sӑ meargӑ la petrecere nu ezitӑ nici o clipӑ și a spus:
-Mulţumim pentru invitaţie, sigur vom veni cu toţii !
Au ȋnceput sӑ discute despre organizarea petrecerii și sӑ gӑteascӑ ȋmpreunӑ.

castravete 511

Au fӑcut o mâncare de castraveţi cu roșii. Mâncarea avea un gust deosebit.
Ȋntre timp ceilalţi copiii au mers la casele lor și au rugat pe pӑriţii lor sӑ-i lase sӑ meargӑ la petrecere.

castravete 412
Atât de frumos au vorbit copiii ȋncât toţi pӑrinţi au acceptat invitaţia la petrecere.
A doua zi, era duminicӑ.

Nici nu rӑsӑrise soarele si doamna Rosie a bӑtut la usa domnului Castravete. Asa se ȋnteleserӑ ei doi sӑ ȋnceapӑ treaba devreme pentru cӑ aveau multe lucruri de pregӑtit .  S-au apucat sӑ gӑteasca ȋmpreunӑ .

castravete 711
Toţi s-au gândit cӑ trebuie sӑ participe și ei la organizarea petrecerii așa cӑ mama sau tati din fiecare familie a plecat dimineaţa devreme la casa domnului Castravete aducând „daruri”.

castravete 713

Familia doamnei Vanata, pentru cӑ nu avea decât vinete, a dӑruit vinete.
Familia domnului Morcov, pentru cӑ nu avea decât morcovi, a dӑruit morcovi.

Familia domnului Ceapa, pentru cӑ nu avea decât ceapa, oare ce a adus ?
-Ceapaaaa!!!!! –rӑsunӑ corul pe trei voci.
-Familia domnului Ardei, pentru cӑ nu avea decât ardei, oare ce a dӑruit?
– Ardeiiiii!- rӑsunӑ corul pe trei voci.
…..
Și uite așa toţi au adus ȋn dar multe și felurite legume la casa domnului Castravete.
Erau atat de multe legume si fructe incât nu mai ȋncapeau ȋn casa si erau grӑmezi de legume.
si ȋn jurul casei.
Când au vӑzut cât de multe „daruri” s-au adunat toţi au hotӑrat sӑ ajute la preparare mâncӑrii.
-Ȋntr-o cratita mare, mare de tot, ce credeţi cӑ au pus?
-Morcovi
-Ceapa
-Patrunjel
-Roșii
……
(Și copiii mei, au tot pus zarzavaturi ȋn oalӑ)

Când oala a fost plinӑ, au pus sӑ fiarbӑ toate legumele ȋmpreunӑ și au fӑcut o supӑ de zarzavaturi.

castravete 614
Ȋn altӑ oalӑ au fӑcut un „ghiveci de legume”
Și ȋn altӑ oalӑ au fӑcut compot din fructe.
Au fӑcut multe prӑjituri cu fructe, sucuri de fructe și ȋnghetatӑ cu fructe.
Când totul a fost gata, au arajat o masa lungӑ, lungӑ de tot, s-au asezat la masӑ cu toţii, au mâncat și au bӑut pânӑ târziu seara.
Toţi copiii s-au jucat ȋmpreunӑ.

 

castravete 615
Pentru cӑ mâncarea fӑcutӑ din legumele și fructele dӑruite a fost foarte bunӑ, toţi au hotӑrât cӑ de acum ȋnaite sӑ facӑ supӑ din mai multe zarzavaturi.
Pentru cӑ sӑ poatӑ sӑ facӑ acest lucru au hotӑrât ca sӑ-și dӑruiascӑ reciproc legume.
Domnul Morcove dӑruia morcovi și primea ȋn schimb: ceapӑ, roșii, praz, usturoi…..
Domnul Ceapa dӑruia ceapӑ și primea ȋn schimb: morcovi, rosii, praz, usturoi…..
Toata lumea era fericitӑ și parcӑ raiul era pe pӑmânt.

castravete 6156
Copiii se ȋmbrӑcau ȋn haine divers colorate și desenau curcubeie.

Victoria a desenat si ea pe domnul Castravete

domnul castravete  victoria
Bunica spunea „ dar din dar se face rai”.
Ce ȋnsemnau aceste cuvinte?
Ea zicea cӑ atunci când primești ceva și te bucuri de acel lucru, dar vrei sӑ-l ȋmparţi pentru a se bucura și altcineva alӑturi de tine, acel om va fi și el fericit.
Iar dacӑ darul va bucura multӑ , multӑ, multӑ, lume, atunci vor fi friciţi toţi oamenii din lume și raiul va coborâ pe pӑmânt.

Daca v-a placut povestea, poate vreti sa colorati un desen cu domnul Castravete.

copii si parinti colorata

 

 

Etichetat cu: , , , , , ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*